Życzenia Świąteczne


          

 Konferencja Polskiego Towarzystwa Leśnego w Nadleśnictwie Płońsk

W dniu 13 czerwca 2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa Płońsk odbyła się Konferencja Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego pt.: „Budownictwo prefabrykowane z drewna oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach i ich wpływ na efektywność energetyczno-ekologiczna”.


W konferencji udział wzięli:

- Dyrektor RDLP w Olsztynie Pan Adam Roczniak,

- Zastępca Dyrektora RDLP w Warszawie ds. ekonomicznych Pan Robert Jaśkiewicz,

- Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego dr inż. Janusz Dawidziuk,

- Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej i Administracji RDLP w Olsztynie Pan Sławomir Skowron,

- Przewodniczący PTL Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego  - Stanisław Czarzasty,

- Zastępca Przewodniczącego PTL Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego  Tomasz Józwiak (Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk).

Ponadto w konferencji udział wzięli członkowie PTL Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego z nadleśnictw: Ciechanów, Dwukoły, Lidzbark, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Myszyniec, Parciaki, Płońsk, Przasnysz, Pułtusk, Wyszków oraz zaproszeni goście.

Podczas konferencji uczczoną minutą ciszy założyciela i wieloletniego przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego, Członka Honorowego PTL Śp. Zygmunta Pawłowskiego.

 

Przedstawione tematy podczas konferencji:

- Prezentacja filmu z budowy nowej siedziby Nadleśnictwa Płońsk - Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk Pan Tomasz Józwiak,

- Gruntowe pompy ciepła - przedstawiciel Firmy „ NIBE” Pan Daniel Nowak,

- Fotowoltaika - przedstawiciel Firmy „SOLEOS” Pan Paweł Trendel,

- Budownictwo prefabrykowane z drewna - Dyrektor Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach Pan Mateusz Grűtzmacher.

Na zakończenie zwiedzaliśmy nowo wybudowaną siedzibę Nadleśnictwa Płońsk. Uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się z praktycznym zastosowaniem i wykorzystaniem urządzeń z OZE.

 Z przykrością informujemy ...

Z przykrością informujemy o śmierci Ś.P. Zygmunta Pawłowskiego emerytowanego Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk, honorowego członka Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz założyciela Ciechanowsko – Ostrołęckiego Oddziału PTL.
„RĘBNIE ZŁOŻONE W ODNOWIENIU I PRZEBUDOWIE DRZEWOSTANÓW

W dniu 15 października 2021 roku w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Parciaki odbyła się konferencja terenowa oddziału Ciechanowsko - Ostrołęckiego Polskiego Towarzystwa Leśnego.


Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego wręczenia naszym Kolegom odznaczeń za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Leśnego.

  

 

 

Tematem przewodnim narady były rębnie złożone w odnowieniu i przebudowie drzewostanów. Bardzo ciekawy referat na ten temat zaprezentował pan prof. dr hab. Henryk Żybura – wieloletni Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Kontynuacją jego wykładu były dyskusje i wymiana doświadczeń pracowników z 11 nadleśnictw, Zarządu Głównego PTL i przedstawicieli RDLP w Olsztynie na wybranych przez Nadleśnictwo Parciaki powierzchniach terenowych w leśnictwach Klin i Grądy.

  

  

 

Podczas naszej konferencji terenowej została również uroczyście odsłonięta tablica upamiętniająca 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.Konferencja Polskiego Towarzystwa Leśnego w Nadleśnictwie Lidzbark

Alternatywne metody odnowienia dębu były przewodnim tematem spotkania członków PTL


W piątek, 12 kwietnia br., odbyła się konferencja Polskiego Towarzystwa Leśnego - Oddziału Ciechanowsko-Ostrołęckiego. Głównym jej tematem były alternatywne metody odnowienia dębu, które przedstawił prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk z Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie po krótkiej prezentacji Nadleśnictwa Lidzbark przez nadleśniczego - Pana Dariusza Szczawińskiego.

         

W terenie zastępca nadleśniczego - Pan Jerzy Groblewski - omówił odnowienia naturalne jodły i buka, a także zaprezentował naturalne metody ochrony upraw przed szkodami od zwierzyny. Był też czas na ciekawostki historyczne, czyli ujawnione całkiem niedawno miejsca wypalania rudy darniowej.

        

         

         

Aby upamiętnić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę uczestnicy konferencji posadzili las. Pamiątkowa uprawa powstała w leśnictwie Borówno. Wydarzenie to uświetnił wspaniale odegranymi sygnałami myśliwskimi leśniczy Leśnictwa Konopaty - Pan Wojciech Białecki.

         

fot. P. Szymański