W 1975 roku po reorganizacji terenowej administracji kraju i zmianach w administracji leśnej, Nadleśnictwa Północnego Mazowsza, Kurpi Zielonych i Białych znalazły się na terenie województwa ciechanowskiego i ostrołęckiego w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Olsztynie. Wraz z likwidacją  OZLP w Siedlcach przestał istnieć również Oddział Siedlecki PTL. W tej sytuacji  część członków byłego Oddziału Siedleckiego, których najwięcej znalazło się na terenie województwa ciechanowskiego i ostrołęckiego postanowiło powołać nowy Odział PTL. Pragnieniem leśników była chęć kontynuacji pracy w PTL - u, dla dobra lasów i ludzi pracujących w lesie. Widziano potrzebę organizacji konferencji terenowych, kontynuacji prac badawczych rozpoczętych w PTL-u Siedleckim prowadzonych pod osłoną naukową pracowników IBL-u i SGGW.

21 grudnia 1978 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym powołano Oddział Ciechanowski Polskiego Towarzystwa Leśnego. Inicjatorem jego powstania był Pan Zygmunt Pawłowski ówczesny Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk. Pierwsi członkowie Oddziału pochodzili z Nadleśnictw: Ciechanów, Dwukoły, Płońsk, Przasnysz i Pułtusk oraz Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie. Na początku liczba członków wynosiła 48 osób. Na pierwszym spotkaniu w Sękocinie Starym podjęto już działania inicjujące powiększenie Oddziału Ciechanowskiego o Koła przy Nadleśnictwach z terenu byłego województwa ostrołęckiego.

Pierwszy Zarząd Oddziału  Ciechanowskiego PTL ukonstytuował się w składzie:

  1. Prezes – Pawłowski Zygmunt, Nadleśniczy N-ctwa Pułtusk
  2. Zastępca – Rapiński Leszek – Kierownik Oddziału Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
  3. Sekretarz – Żelichowski Stanisław – Nadleśniczy N-ctwa Dwukoły
  4. Skarbnik – Chiczewska Halina – Wojewódzki Konserwator Przyrody w Urzędzie Wojewódzkim w Ciechanowie
  5. Członkowie –Nadleśniczowie S. Kłosiewicz, T. Rogala, T. Faltynowicz, Z. Durski, J. Kowalski

Komisja Rewizyjna:

  1. Przewodniczący – Uliński Kazimierz
  2. Z-ca Przewodniczącego – Zyśk Józef
  3. Sekretarz – Podgórski Andrzej
  4. Członkowie: Arkuszewska Antonina, Polakowski Zbigniew, Świerczewski Wiesław.

W następnych latach dołączyły Nadleśnictwa z byłego województwa ostrołęckiego: Myszyniec, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Parciaki i Wyszków oraz  Nadleśnictwo Lidzbark. W 1987 roku Oddział liczył 75 członków.
Obecnie (2018) Oddział Ciechanowsko – Ostrołęcki liczy 212 członków zgrupowanych w 11 kołach działających przy nadleśnictwach.

Od początku funkcjonowania Oddziału do roku 2014 r. na jego czele stał Pan Zygmunt Pawłowski. Obecnie Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Leśnego. W trakcie swojej pracy zorganizował liczne konferencje terenowe poświęcone różnorodnym problemom lasów i leśnictwa. Wkład pracy wniesiony przez Pana Zygmunta Pawłowskiego w funkcjonowanie naszego oddziału jest nie oceniony. Przewodniczący Zygmunt Pawłowski stał się dla członków naszego oddziału wzorem leśnika polskiego, zaangażowanym w prace dla pro publico silvae.