Za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa lub szczególne zasługi na polu leśnictwa, nauk leśnych i pokrewnych członkowi Towarzystwa, innej osobie fizycznej lub prawnej oraz innym jednostkom organizacyjnym może być nadana odznaka honorowa.

Odznaka Honorowa PTL jest dwustopniowa: srebrna i złota. Odznakę Honorową nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.


(źródło: Statut PTL §16)

 

Członkowie Oddziału Ciechanowsko - Ostrołęckiego PTL uhonorowani Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

 1. Zygmunt Pawłowski (1974)
 2. Durski Zdzisław (1981)
 3. Kowalski Jerzy (1983)
 4. Murasiewicz Wincenty (1992)
 5. Żelichowski Stanisław (1994)
 6. Dygul Marian Julian (2000)
 7. Kondewicz Jerzy (2002)
 8. Gogolewski Marek (2003)
 9. Kamiński Wojciech (2004)
 10. Karetko Jan (2005)
 11. Czarzasty Stanisław (2006)
 12. Głuszek Andrzej (2007)
 13. Wegrzynowski Tomasz (2008)
 14. Świętojańska Maria (2008)
 15. Gałach Walenty (2008)
 16. Tarkowska Katarzyna (2009)
 17. Żmijewski Waldemar (2009)
 18. Ślązak Grzegorz (2010)
 19. Kwiatkowski Wojciech (2011)
 20. Firer Marian (2012)
 21. Błaszczak Piotr (2012)
 22. Gadomski Zdzisław (2013)
 23. Wójcicki Andrzej (2013)
 24. Świętojański Krzysztof (2014)
 25. Józwiak Tomasz (2014)
 26. Barc Andrzej (2015)
 27. Krakowiak Maria (2015)
 28. Szczawiński Dariusz (2016)
 29. Skrzypecki Jaromir (2016)
 30. Tomasz Dróżdż (2017)
 31. Tomasz Stepnowski (2017)
 32. Tomasz Dziewulski (2017)
 33. Elżbieta Mileszczuk (2017)
 34. Danuta Skoczeń (2017)
 35. Elżbieta Błaszczak (2018)
 36. Maja Dygul - Nastaszyc (2018)
 37. Danuta Szydlik (2019)
 38. Tadeusz Iskra (2019)
 39. Piotr Sarnowski (2021)
 40. Waldemar Szczypiński (2021)
 41. Sławomir Grenadier (2021)
 42. Robert Wielkowski (2022)

 

Członkowie Oddziału Ciechanowsko - Ostrołęckiego PTL uhonorowani Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:
    

 1. Zygmunt Pawłowski (1969)
 2. Kowalski Jerzy (1970)
 3. Durski Zdzisław (1972)
 4. Kadziłowski Stanisław (1981)
 5. Zebrowski Leon (1981)
 6. Murasiewicz Wincenty (1982)
 7. Żelichowski Stanisław (1983)
 8. Wachowski Hieronim (1984)
 9. Jakubowski Franciszek (1985)
 10. Kosiński Kazimierz (1985)
 11. Rapiński Leszek (1986)
 12. Świerczewski Wiesław (1987)
 13. Rogala Tadeusz (1987)
 14. Górny Bolesław (1988)
 15. Polakowski Jan (1989)
 16. Kamiński Wojciech (1989)
 17. Rojek Stanisław (1990)
 18. Głuszek Andrzej (1991)
 19. Dygul Marian Julian (1993)
 20. Gogolewski Marek (1993)
 21. Mieleszczuk Elżbieta (1994)
 22. Ślązak Grzegorz (1995)
 23. Kondewicz Jerzy (1995)
 24. Hryniewski Marian (1996)
 25. Piotrowski Zbigniew (1996)
 26. Zaczek Janusz (1996)
 27. Skoczeń Danuta (1997)
 28. Głowacki Kazimierz (1997)
 29. Firer Marian (1997)
 30. Wójcicki Andrzej (1997)
 31. Rudziński Waldemar (1998)
 32. Etz Zdzisław (1998)
 33. Mularzyk Dariusz (1998)
 34. Gałach Walenty (1998)
 35. Świętojańska Maria (1999)
 36. Czarzasty Stanisław (1999)
 37. Karetko Jan (1999)
 38. Jabłoński Jan (2000)
 39. Gadomski Zdzisław (2000)
 40. Dziewulski Tomasz (2001)
 41. Węgrzynowski Tomasz (2001)
 42. Skrzypecki Jaromir (2001)
 43. Tarkowska Katarzyna (2002)
 44. Żmijewski Waldemar (2002)
 45. Dróżdż Tomasz (2003)
 46. Stepnowski Tomasz (2003)
 47. Górnicki Mirosław (2003)
 48. Dęby Leszek (2004)
 49. Barc Andrzej (2004)
 50. Kwiatkowski Wojciech (2004)
 51. Łempicka Agnieszka (2005)
 52. Świętojański Krzysztof (2005)
 53. Łukasiak Zbigniew (2006)
 54. Abramczyk Wojciech (2006)
 55. Błaszczak Piotr (2006)
 56. Dygul-Nastaszyc Maja (2007)
 57. Wielkowski Robert (2007)
 58. Lenart Marek (2007)
 59. Sarnowski Piot (2008)
 60. Ferenc Marian (2008)
 61. Tarkowski Grzegorz (2008)
 62. Kaczyńska Ewa (2008)
 63. Krakowiak Maria (2008)
 64. Błaszczak Elżbieta (2009)
 65. Jerominek Bogusław (2009)
 66. Józwiak Tomasz (2009)
 67. Ulatowski Zbigniew (2010)
 68. Kurek Sławomir (2010)
 69. Szczawiński Dariusz (2010)
 70. Iskra Tadeusz (2011)
 71. Gałązka Janusz (2011)
 72. Szydlik Danuta (2011)
 73. Szczypiński Waldemar (2011)
 74. Waleśkiewicz Piotr (2012)
 75. Dańczyszyn Andrzej (2012)
 76. Grenadier Sławomir (2013)
 77. Bartoszewska Ewa (2013)
 78. Jankowski Roman (2013)
 79. Mariański Adam (2014)
 80. Ostrowski Michał (2014)
 81. Baranowski Tomasz (2015)
 82. Budnicki Michał (2015)
 83. Świercz Dariusz (2016)
 84. Łada Adam (2016)
 85. Cezary Sobotka (2017)
 86. Jerzy Groblewski (2017)
 87. Andrzej Kosiński (2017)
 88. Henryk Parzych (2017)
 89. Andrzej Zabielski (2017)
 90. Paweł Zdzioch (2017)
 91. Zdzisław Bojarski (2017)
 92. Andrzej Niedźwiecki (2018)
 93. Sylwester Runo (2018)
 94. Jacek Folborski (2018)
 95. Jacek Szweda (2018)
 96. Artur Gnatkowski (2018)
 97. Krzysztof Majewski (2019)
 98. Hubert Banaszewski (2019)
 99. Krzysztof Rylski (2019)
 100. Hubert Pawelec (2021)
 101. Szymon Kępczyński (2021)
 102. Zbigniew Lemański (2021)
 103. Wojciech Dec (2021)
 104. Lech Kilanowski (2021)
 105. Paweł Szymański (2021)
 106. Zbigniew Tadeusz Oleszczuk (2021)
 107. Marek Dzieżyk (2022)
 108. Dariusz Wacławik (2022)
 109. Marta Chmielewska (2022)
 110. Bogusław Ireneusz Rakowski (2022)
 111. Danuta Folborska (2022)
 112. Arkadiusz Wiciński (2022)
 113. Rafał Krzeszowiec (2022)
 114. Arkadiusz Oliszewski (2022)